×

Algemene voorwaarden Konings & POELMAN Vennootschap onder Firma.

1. KONINGS & POELMAN is een Vennootschap onder Firma, opgericht naar Nederlands recht.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan KONINGS & POELMAN verstrekte opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolg-­‐, gewijzigde of aanvullende opdracht. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de cliënt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van KONINGS & POELMAN , maar ook ten behoeve van alle andere personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten.

4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door KONINGS & POELMAN , ongeacht of de cliënt de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaald persoon. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Bij het inschakelen van derden zal KONINGS & POELMAN de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. KONINGS & POELMAN is echter niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. KONINGS & POELMAN is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

6. Elke aansprakelijkheid van KONINGS & POELMAN is beperkt tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het betreffende onderdeel van de opdracht, met een maximum van € 10.000,-­‐. Elke vordering jegens KONINGS & POELMAN verjaart 12 maanden nadat de gelardeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengende feit.

7. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door KONINGS & POELMAN vast te stellen uurtarief. KONINGS & POELMAN heeft het recht de tarieven (de honoraria) te wijzigen per een toekomstige datum.

8. KONINGS & POELMAN is steeds gerechtigd, voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de cliënt een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is KONINGS & POELMAN na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak.

9. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur is vermeld. De cliënt wordt in elk geval - zonder dat een ingebrekestelling vereist is - geacht in verzuim te zijn indien betaling niet binnen de gegeven betalingstermijn is geschied. Bij verzuim is de cliënt de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De cliënt doet afstand van elk recht om een beroep te doen op opschorting of verrekening.

10. De rechtsverhouding tussen KONINGS & POELMAN en de cliënt is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

 • Academy of Sales

  Commerciële communicatietrainingen 

  In de zomer van 2011 op het voordek van een woonboot in Amsterdam gingen wij, Kevin en Thomas, voor het eerst samen aan de slag. De nieuwe reserveringssoftware van Botentehuur.nl moest verkocht worden en hiervoor maakten wij samen een salesstrategie. We ontdekten al snel dat onze strategie aansloeg. Inmiddels is Botentehuur.nl marktleider in Nederland.

   

  We volgden in de daaropvolgende jaren verschillende salestrainingen waar we telkens tegen hetzelfde aanliepen. Op het moment zelf is het interessant, maar in de dagelijkse praktijk lastig te implementeren. Het blijft niet hangen.


  We bieden daarom aansprekende trainingen die wél blijven hangen en duidelijke handvatten bieden voor in de praktijk.

 • Onze trainingen

  In-company

  1. Kennismaking

  De eerste stap van onze samenwerking is de kennismaking. Tijdens de kennismaking komen wij kosteloos bij je langs op kantoor. Ons doel met het kennismakingsgesprek is de wensen en behoeften van jouw organisatie inzichtelijk krijgen en gezamenlijk concrete leerdoelen te formuleren. Maar het belangrijkste is elkaar alvast leren kennen.
   

  Wij geloven dat een goede klik essentieel is voor een succesvolle samenwerking.

  2. Voorstel op maat

  Op basis van het kennismakingsgesprek maken wij een voorstel op maat. 

   

  In het voorstel vind je het trainingsprogramma op basis van jouw wensen inclusief de investering die hier bij hoort.

   

   

  3. Aan de slag

  Op het moment dat wij je wensen goed hebben vertaald tot een concreet voorstel en we samen hebben besloten om aan de slag te gaan, plannen we onze training(en). Vervolgens gaan wij alvast aan de slag met de voorbereidingen. Het is een cliché, maar we bieden alleen maatwerk en dat vergt aandacht. Vervolgens komen we naar u toe en geven we de training.

   

  De trainingen zijn interactief en intensief dus zorg ervoor dat iedereen uitgerust is voor de training!

  Kennismaken?

  LinkedIn Social Selling  (Basisaccount)

  Ondanks de populariteit van LinkedIn zijn sommigen van mening dat het geen effectief middel is om nieuwe klanten te vinden. Wanneer jijzelf wat terughoudend of onbekend bent met LinkedIn, of als je nog geen resultaten hebt geboekt, dan is de LinkedIn - Social Selling training van Academy of Sales zeker iets voor jou.
   

  Op het moment dat je LinkedIn ‘doorhebt’ en je koudwatervrees hebt overwonnen zal je:

  • Gemakkelijk nieuwe klanten vinden
  • Relevante beslissingsbevoegde kunnen bereiken
  • LinkedIn kunnen inzetten als het visitekaartje voor jouw onderneming
  • Je netwerk en dat van anderen effectief kunnen inzetten
  • Plezier krijgen in het uitbouwen van je professionele netwerk
  • Opdrachten binnen halen via LinkedIn

  LinkedIn Socal Selling van Academy of Sales bestaat uit 2 trainingen van een dagdeel (13:00 – 17:00) op een van onze locaties in Nederland. Tussen de twee trainingen zit minimaal 2 weken, zodat jij na de eerste training direct onze tips & tricks kunt toepassen. Eventuele vragen behandelen we dan aan het begin van de tweede sessie.
   

  Praktische informatie

  • De trainingsgroep bestaat maximaal 17 personen.
  • Er zijn twee trainers van Academy of Sales aanwezig.
  • Je werkt gedurende de training op je eigen laptop met je eigen LinkedIn profiel
  • We zullen je voorafgaand aan de training alvast tips toesturen om je profiel te optimaliseren.
  • We zullen je profiel voorafgaand aan de eerste sessie beoordelen en je voorzien van persoonlijke feedback.
  • Je hebt geen betaald LinkedIn account nodig. Met het basisaccount is veel meer mogelijk dan je denkt.
  • Jouw investering bedraagt 467 euro (ex. BTW).

  Meer informatie?

 • Wie gingen je voor?

  Alleen maar tevreden klanten.

  International Research Project (IRP) |

   Malaysia 2016

  Het IRP is onderdeel van de Marketing Association Amsterdam en bestaat uit 20 fanatieke master studenten van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam die een research project in het buitenland gaan uitvoeren in de zomer van 2016. Door middel van telefonische acquisitie moeten zij projecten binnenhalen. De gesprekken gingen doorgaans goed. Het bleek alleen moeilijk te zijn om de deal te closen en haakjes te vinden voor een afspraak. Academy of Sales heeft in een dagdeel een training verzorgd gericht op het vinden van haakjes inclusief praktische rollenspellen.

  De training werd beoordeeld met een 8,1.

  Lenty: ‘’Kevin en Thomas hebben onze groep studenten, die deelnemen aan het International Research Project, voorzien van een enerzijds theoretische en anderzijds praktische acquisitietraining. De training betrof voornamelijk het "closing the deal" gedeelte van het koud telefonisch acquireren. Doormiddel van een theoretische voorlichting en uitgebreide rollenspellen in kleine groepjes werden de studenten in staat gesteld zichzelf en elkaar verder te helpen in het proces. De tools die werden geboden tijdens de training hebben veel van de studenten geholpen zekerder te bellen en meer kwalitatieve inhoudelijke gesprekken te voeren met potentiële partners voor ons project. De studenten hebben terug gegeven de training als zeer prettig te ervaren, waarbij veel aandacht was voor hun persoonlijke ontwikkeling op het gebied van sales. Ik was erg te spreken over de mogelijkheid de training aan te passen op de behoefte van het team, en de algehele samenwerking met Academy of Sales’’
   

  Stef: ‘’ Afgelopen maand heeft ons team een acquisitietraining gehad van Kevin en zijn collega Thomas van de Academy of Sales. Tijdens de training werden handvaten aangereikt voor het bellen en zijn we op een interactieve manier gaan oefenen met beltechnieken. De training heeft voldaan aan onze verwachtingen en is ons zeer goed bevallen, mede door het enthousiasme van de mannen en de aandacht die in de voorbereiding van de training is gestoken’’.

 • Wie zijn wij?

  Thomas Poelman

  Trainingsontwikkelaar & coach

  Vanuit zijn ervaring als kitesurfinstructeur en geschiedenisdocent, weet Thomas hoe hij kennis overbrengt. Kennis die blijft hangen. Waar je direct iets mee kunt en een dag later nog steeds aan denkt.

   

  Daarnaast begon Thomas op z’n veertiende in een callcenter. Hoewel hij nog niet wist wat een hypotheek was, kon hij al wel hypotheekadviseurs aan de man brengen. Inmiddels heeft Thomas al 15 jaar acquisitie ervaring, maar nog steeds geen hypotheek.

   

  Kennis hebben is iets anders dan het overbrengen. De combinatie van commerciële ervaring en weten hoe mensen leren maakt Thomas een essentiële kracht voor Academy of Sales.

   

  Kevin Konings

  Trainer & sales expert 

  Kevin heeft veel ervaring in de tele-sales. Het begon met loten verkopen voor de Goede Doelen Loterijen. Inmiddels heeft hij zijn eigen (online) sales- en communicatiebureau: Konings Communicatie. Hier geeft hij advies aan zzp'ers en start-ups.
   

  Ook is hij werkzaam voor Effectory waar hij eerst medewerkersonderzoek verkocht binnen de sector Openbaar Bestuur & Veiligheid. Hij specialiseerde zich in Consultative Selling en Social Selling.

   

  Inmiddels werkt hij als marketeer bij Effectory waar zijn achtergrond in de (politieke) communicatie van pas komt. Hij weet dus perfect hoe je jouw marketing en sales op elkaar afstemt en heeft hiervoor de theoretische know-how.

 • Neem contact op.